Kategorija izdelka

Iskalni izraz

Ko so rezultati samodokončevanja na voljo, uporabite puščico gor in dol za pregled ter vnos za izbiro. Uporabniki zaslona na dotik lahko iskanje upravljajo z dotikom ali poteznimi kretnjami.
Nazaj
Nazaj

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec vaših osebnih podatkov sta družbi:

ConnectLife, podatkovne tehnologije, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija, (v nadaljevanju: družba), ki deluje kot glavni upravljavec podatkov družb, ki proizvajajo in/ali tržijo aparate blagovnih znamk znotraj družb skupine Hisense Europe (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko in Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Hisense Gorenje Europe, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija

(oba upravljavca podatkov v nadaljevanju: družba)

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo resno in odgovorno ob upoštevanju določil Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in drugih veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Poleg upoštevanja GDPR in v povezavi s posamezniki iz določenih pravnih okolij (Kalifornija, Kanada, Mehika) ta politika varstva podatkov upošteva tudi drugo morebitno ustrezno zakonodajo. Ta dokument vsebuje informacije o dejavnostih obdelave podatkov, ki jih izvajamo v zvezi z osebnimi podatki uporabnikov naših izdelkov, naših strank, potencialnih strank in/ali uporabnikov spletne strani.

Poleg politike varstva osebnih podatkov: 

sprejeli smo interni postopek varstva osebnih podatkov, v katerem so določene obveznosti družbe in zaposlenih glede varovanja osebnih podatkov.

sprejeli smo Politiko piškotkov https://si.asko.com/piskotki, ki ureja varstvo osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta.

ustvarili smo namenski e-poštni predal, kjer nas lahko kontaktirate za vsa vprašanja o vaših osebnih podatkih.

zaposlene redno izobražujemo o ravnanju z osebnimi podatki.

redno preverjamo sisteme obdelave osebnih podatkov in predlagamo izboljšave.

 

1. Kdo obdeluje vaše osebne podatke?

Upravljavca vaših osebnih podatkov sta:

družba ConnectLife, podatkovne tehnologije, d.o.o.

Naslov: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

e-naslov: privacy@connectlife.io

 

Hisense Gorenje Europe, d.o.o.

Naslov: Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija

e-naslov: privacy@connectlife.io

 

Družba ConnectLife, podatkovne tehnologije, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija, deluje kot glavni upravljavec podatkov družb, ki proizvajajo in/ali tržijo aparate blagovnih znamk znotraj družb skupine Hisense Europe (Hisense, Gorenje, Asko, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Družba Gorenje GSI, d.o.o., je družba, ki lokalno ponuja izdelke in naprave blagovne znamke Hisense in Gorenje, ki jih proizvajajo družbe Hisense Europe Group.

Druge družbe znotraj skupine Hisense Europe so lahko obdelovalci vaših osebnih podatkov. Kot taka družbe skupine Hisense Europe in distributerji zbirajo in drugače obdelujejo vaše osebne podatke, njihova sredstva za obdelavo podatkov (npr. spletna mesta, programi CRM, spletna orodja itd.) pa so za namene tega pravilnika navedeno kot naše sredstvo. Seznam drugih družb skupine Hisense Europe, distributerjev in njihovih zunanjih izvajalcev je na voljo tukaj.

 

2. Način pridobivanja podatkov

Vaše osebne podatke pridobivamo na podlagi uporabe naših spletnih strani ali aplikacij, s piškotki in drugimi spletnimi orodji, z izpolnjevanjem obrazcev na naši spletni strani ali v fizični obliki, s telefonsko in elektronsko komunikacijo, z drugo pisno komunikacijo in/ali prek socialnih omrežij.

 

3. Katere vaše osebne podatke obdelujemo in za kakšen namen?

V tem razdelku pojasnjujemo, katere podatke obdelujemo in za kakšen namen, odvisno od posamezne dejavnosti:

3.1. Nakup na spletni strani družbe ali zbirka izdelkov, naročenih na spletu

Za nakup izdelkov preko spletne strani družbe ali prevzem izdelkov, naročenih preko spleta, moramo zbirati in obdelovati nekatere vaše osebne podatke (npr. naslov za dostavo), saj bomo le tako lahko obdelali vaše naročilo.

Za omogočanje nakupa na spletni strani ali prevzem izdelkov, naročenih preko spleta, bomo obdelovali naslednje podatke:

 • ID stranke,
 • naziv (gospod / gospa),
 • ime in priimek,
 • jezik sporazumevanja,
 • naslov za izdajo računa in naslov za dostavo (če je izbrana možnost dostave),
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko,
 • naročilo (številka, vrednost)
 • način plačila,
 • številko bančnega računa in/ali številko kreditne kartice
 • številko izdelka,
 • serijsko številko izdelka,
 • nakupni račun ,
 • zgodovino nakupov,

 

Namen in podlaga obdelave zgoraj navedenih podatkov je zagotavljanje možnosti dostave oziroma prevzema naročila, plačila naročila, informacije o statusu vašega naročila in izstavitve računa za opravljen nakup. Z oddajo naročila ste opravili nakup, kar pravno pomeni, da ste sklenili kupoprodajno pogodbo in za izpolnjevanje svojega dela obveznosti iz kupoprodajne pogodbe moramo obdelovati vaše osebne podatke (obdelava je potrebna za izvedbo pogodbe), hkrati pa smo po zakonu dolžni izdati račun za opravljen nakup (obdelava je potrebna za spoštovanje pravne obveznosti).

Obdobje obdelave: Podatki v zvezi s samim nakupom se hranijo, dokler lahko uveljavljate določene pravice v zvezi z nakupom po pristojni zakonodaji (v zakonu določeno obdobje, v katerem je možna vložitev zahtevka pri pristojnem sodišču). V skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi se podatki za izdajanje računov hranijo za obdobje, ki je predvideno z lokalno zakonodajo.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? V primeru spletnega nakupovanja ali prevzema izdelkov, naročenih preko spleta, vašega nakupa ali prevzema izdelkov ne moremo izvesti brez pridobitve zgoraj navedenih osebnih podatkov. Še vedno pa lahko izdelke kupite in prevzamete izdelke neposredno v naši fizični trgovini ali v poslovalnicah pogodbenih partnerjev, ki slednje omogočajo.

3.2. Podpora strankam pri odpravljanju težav in garancijskih zahtevkih

Za zagotavljanje podpore strankam pri odpravljanju težav in garancijskih zahtevkih moramo zbirati in obdelovati nekatere vaše osebne podatke, saj le tako lahko izpolnimo svoje zakonske obveznosti v zvezi s tem.

Da bi zagotovili podporo strankam pri odpravljanju težav in garancijskih zahtevkih, bomo obdelali naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko,
 • številko naročila,
 • podrobnosti o kupljenih izdelkih,
 • datum nakupa,
 • naslov,
 • jezik komunikacije,
 • datum zahtevka,
 • zgodovino storitev,
 • trajanje garancije in podaljšane garancije,
 • vrsto garancije,
 • garancijo, povezano le z določenimi deli izdelka,
 • e-poštno komunikacijo,
 • prepis klepeta na spletnem mestu,
 • posnetek videokonference (v primeru videokonference),
 • slike ( v primeru, da nam uporabnik pošlje slike izdelka),
 • v primeru klica v klicni center posnetek telefonskega pogovora.

 

V primeru pridobitve vašega soglasja za uporabo Visual Remote Assistant lahko obdelujemo tudi podatke o datumu in času seje, lokaciji in prejetem videoposnetku.

V primeru pridobitve vašega dodatnega soglasja za analizo podatkov, povezanih z uporabo izdelkov prek aplikacij Connectlife (kot je opredeljeno v tej politiki varstva osebnih podatkov), lahko te podatke obdelujemo tudi za namen podpore strankam pri odpravljanju težav in garancijskih zahtevkov, pri čemer se ti podatki lahko posredujejo tudi servisnim organizacijam.

Namen in podlaga obdelave zgornjih podatkov je spoštovanje zakonskih določil glede garancije prodajalca za kupljene izdelke (obdelava je potrebna za spoštovanje pravne obveznosti) in izpolnjevanje kupoprodajne pogodbe v zvezi s kupljenimi izdelki (obdelava je potrebna za izvedbo pogodbe). Kot je opredeljeno zgoraj, se lahko obdelava osebnih podatkov za uporabo Visual Remote Assistant in analizo podatkov izvaja le na podlagi vaše privolitve.

Obdobje obdelave: Podatki se hranijo toliko časa, dokler obstaja možnost uveljavljanja zahtevkov iz pogodbe in garancije po pristojnem zakonu (v zakonu določeno obdobje, v katerem je možna vložitev zahtevka pri pristojnem sodišču). Posnetki telefonskih klicev se hranijo v skladu z lokalno zakonodajo. Osebni podatki za uporabo Visual Remote Assistant in analizo podatkov se hranijo do preklica privolitve, pri čemer lahko privolitev kadar koli prekličete. Podatki se prenehajo shranjevati v roku enega meseca po prejemu preklica privolitve.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Neposredovanje zgoraj navedenih osebnih podatkov lahko vpliva na zagotavljanje in kakovost podpore strankam pri uporabi naših izdelkov ali na način reševanja garancijskih zahtevkov. Vendar pa glede na kanal in razlog komunikacije morda ne bomo potrebovali vseh zgoraj navedenih podatkov.

3.3. Obvestilo o izdelkih, ki so spet na zalogi

V primeru, da določenega izdelka ni na zalogi, lahko posameznik vnese svojo e-pošto, da prejme obvestilo, ko je izdelek ponovno na zalogi.

Za obveščanje posameznika o razpoložljivosti izdelka bomo obdelali naslednje podatke:

 • elektronski naslov.

 

Namen in podlaga obdelave vaših osebnih podatkov je obveščanje o razpoložljivosti izdelka. Obdelava osebnih podatkov se izvaja samo na podlagi vaše privolitve.

Obdobje obdelave: Do preklica privolitve, pri čemer lahko privolitev kadarkoli prekličete. Podatke bomo prenehali hraniti v 1 mesecu od prejema preklica privolitve oziroma v 1 mesecu od poslanega obvestila o dobavljivosti izdelka posamezniku.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? V primeru, da vašega e-poštnega naslova ne navedete, vas ne moremo obvestiti, da je izdelek spet na zalogi, lahko pa z istim namenom redno obiskujete našo spletno stran.

3.4. Uporabniški račun na spletni strani družbe ali v mobilni aplikaciji Connectlife

Vsak posameznik si lahko na spletni strani ustvari uporabniški račun, ki je namenjen spremljanju poteka naročila, ogledu zgodovine nakupov ali podajanju mnenja o izdelku. V okviru nastavitev uporabniškega računa je možno tudi podati privolitev za prejemanje marketinških sporočil ali preklic prejemanja le-teh. Enake dostopne podatke kot za uporabniški račun na spletnem mestu lahko uporabite za uporabniški račun znotraj mobilne aplikacije Connectlife.

Za ustvarjanje uporabniškega računa bomo obdelali naslednje podatke:

 • ID uporabnika,
 • elektronski naslov,
 • ime in priimek,
 • telefonsko številko,
 • naslov,
 • jezik komunikacije,
 • geslo,
 • prehranske preference,
 • servisno zgodovino,
 • prijavo v socialno omrežje (v primeru vzpostavitve uporabniškega računa s profilom družbenega omrežja: e-poštni naslov, ime, priimek, jezik komunikacije, URL fotografije, ponudnik, ID ponudnika),
 • informacije o uporabniškem računu (omogočena prijava, dnevnik, posodobitev profila, lokacija prijave, ustvarjen račun, dnevnik dostopa do računa),
 • geslo (zadnja prijava, onemogočena prijava).

 

Namen in podlaga obdelave vaših osebnih podatkov je zagotavljanje dostopa do vašega računa in avtentifikacija uporabnika. Z zahtevo za ustvarjanje uporabniškega računa je sklenjeno pogodbeno razmerje in za izpolnjevanje našega dela pogodbenih obveznosti bomo obdelovali vaše osebne podatke (obdelava je potrebna za izvedbo pogodbe). Nekatere osebne podatke (prehranske preference) obdelujemo na podlagi vaše privolitve in le v primeru, da jih posredujete. Obdelujemo jih z namenom, da vas obvestimo o našem predlogu priprave hrane. Nekateri osebni podatki (servisna zgodovina) se obdelujejo zaradi izpolnjevanja naših obveznosti, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe v zvezi s kupljenimi izdelki (obdelava je potrebna za izvedbo pogodbe).

Obdobje obdelave: Vaše osebne podatke hranimo, dokler ne izbrišete svojega računa ali do 3 leta po zadnji prijavi v račun. Podatki, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se hranijo toliko časa, kolikor obstaja možnost uveljavljanja zahtevkov iz pogodbe po veljavnem zakonu (v zakonu določeno obdobje, v katerem je možno vložiti zahtevek pri pristojnem sodišču). Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo do preklica privolitve, ki jo lahko  kadarkoli prekličete. Ti podatki se bodo prenehali hraniti v 1 mesecu po prejemu preklica privolitve, v tem času pa ste lahko še vedno prejemnik našega sporočila.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Brez zgoraj navedenih osebnih podatkov ni mogoče ustvariti uporabniškega računa. Kljub temu vam ni treba ustvariti uporabniškega računa (tj. posredovati osebnih podatkov za ta namen) za nakup ali uporabo naših izdelkov.

3.5. Registracija izdelka na naši spletni strani in v mobilni aplikaciji Connectlife

Vsak posameznik, ki je kupil katerega od naših izdelkov, lahko izdelek registrira na naši spletni strani ali prek mobilne aplikacije Connectlife v svojem uporabniškem računu. Posameznik z registracijo pridobi poenostavljen dostop do navodil za uporabo, naših predlogov za uporabo izdelka, informacij v zvezi z garancijo in dodatno podaljšano garancijsko dobo nekaterih izdelkov ter obvestil o posodobitvah v zvezi z aparati Connectlife. Pri določenih izdelkih in v omejenem časovnem obdobju občasno ponujamo tudi delno vračilo kupnine v primeru registracije izdelka na naši spletni strani ali v mobilni aplikaciji Connectlife.

Za izvedbo registracije produkta bomo (poleg podatkov iz točke 3.4.) obdelali naslednje podatke:

 • številko izdelka,
 • serijsko številko izdelka,
 • datum nakupa,
 • kopijo računa o nakupu,
 • številko IBAN (samo za namen delnega vračila kupnine)

 

Namen in podlaga obdelave vaših osebnih podatkov je omogočiti podaljšano garancijo (samo za določene izdelke), omogočiti dostop do navodil za uporabo in naših predlogov za uporabo izdelka. Z registracijo izdelka se strinjate s pravili registracije, ki se pravno obravnavajo kot pogodbeno razmerje, zato bomo za izpolnitev naših pogodbenih obveznosti obdelali vaše osebne podatke (obdelava je potrebna za izvedbo pogodbe).

Obdobje obdelave: Vaše osebne podatke hranimo dokler ne izbrišete registracije izdelka, medtem ko podatke povezane s podaljšano garancijo, hranimo za čas trajanja možnosti uveljavljanja zahtevkov iz pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo (obdobje, določeno v zakonu, v katerem je mogoče vložiti zahtevek pri pristojnem sodišču).

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Brez zgoraj navedenih podatkov ne morete registrirati izdelka na naši spletni strani ali v mobilni aplikaciji Connectlife. Vendar ima vsak izdelek ob nakupu priložena navodila za uporabo in podatke v zvezi z garancijo.

3.6. Zagotavljanje mnenj, ocen in komentarjev uporabnikov na spletni strani ter povratnih informacij uporabnikov v zvezi z našimi izdelki in storitvami

Da bi omogočili možnost zagotavljanja uporabniških mnenj (ocen, mnenj in komentarjev) na spletnem mestu, moramo zbirati in obdelovati nekatere vaše osebne podatke, saj želimo izkušnje dejanskih strank in uporabnikov deliti s potencialnimi strankami in uporabniki. Izkušnje dejanskih strank in uporabnikov določenega izdelka ali storitve z enega trga lahko s potencialnimi strankami in uporabniki na drugem trgu. Načini in pogoji podajanja mnenj, ocen in komentarjev na spletnem mestu so določeni v Pravilih za izvedbe ocen in podajanja komentarjev izdelkov in storitev, ki so dostopna tu (https://si.gorenje.com/spletni-nakup/splosni-pogoji). 

Da bi prejeli povratne informacije uporabnikov v zvezi z našimi izdelki in storitvami, vas lahko kontaktiramo po tem, ko vam je bil izdelek dostavljen ali storitev opravljena, pri čemer je posredovanje povratnih informacij prostovoljno.

Za zagotavljanje uporabniških mnenj (mnenj, ocen in komentarjev) ali pridobivanje povratnih informacij uporabnikov bomo obdelali naslednje podatke:

 • ime ali izbrano ime ali pregled kot gost,
 • elektronski naslov,
 • podrobnosti o kupljenih izdelkih ali opravljenih storitvah,
 • kopijo računa o nakupu,
 • oceno ali komentar,
 • jezik ocene,
 • naš odgovor,
 • analizo razpoloženja uporabnikov ocen izdelkov.

 

Namen in podlaga obdelave vaših osebnih podatkov je zagotoviti, da je mnenje o posameznem izdelku podala oseba, ki je posamezen izdelek dejansko kupila ali uporablja. Obdelava osebnih podatkov se lahko izvaja na podlagi vaše privolitve, pridobivanje povratnih informacij uporabnikov v zvezi z našimi izdelki in storitvami v 30 dneh po dobavi izdelka ali opravljeni storitvi pa temelji na našem zakonitem interesu, ki je v tem primeru izboljšanje izdelkov, zagotavljanje kakovosti in ocena zadovoljstva strank.

Obdobje obdelave: Vaši osebni podatki bodo samodejno izbrisani pet let po objavi uporabnikove ocene ali pridobitvi povratnih informacij. Vaša mnenja, ocene in komentarji so vidna na spletni strani 5 let po objavi na spletni strani. Vaše uporabniško mnenje ali povratna informacija bo izbrisano prej v primeru zahteve za izbris ali preklicu vaše privolitve za tovrstno obdelavo podatkov, pri čemer se v teh primerih podatki prenehajo hraniti v 1 mesecu od prejema preklica privolitve. 

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Uporabniško mnenje na spletnem mestu lahko posredujete tudi anonimno (brez posredovanja svojih osebnih podatkov). Vendar brez vaših osebnih podatkov ne moremo zagotoviti, da so mnenja, ocene in komentarji podani samo od dejanskih kupcev in uporabnikov.

3.7. Obvestila, prilagojene ponudbe prek digitalnih kanalov in sorodne storitve

Za namen marketinških aktivnosti in obveščanja o naših izdelkih (npr. pošiljanje novic, prilagojenih ponudb, povabil k sodelovanju v nagradnih igrah itd.) potrebujemo vašo izrecno privolitev (razdeljeno za določen namen) in brez slednjega vas ne bomo kontaktirali za zgoraj navedeni namen. Kot komunikacijski kanal lahko v primeru vašega soglasja uporabimo e-pošto, družbene medije ali drugo aplikacijo za takojšnje sporočanje. Za prilagojeno ponudbo (kjer lahko vsebino priporočamo prek oglasov in obvestil) lahko na podlagi vašega soglasja za prilagojene ponudbe uporabimo tudi profiliranje, kot je opisano v tem pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Dano privolitev lahko kadar koli prekličete v nastavitvah uporabniškega računa, tako da se odjavite od prejemanja sporočil, tako, da nas blokirate v družabnih medijih ali aplikacijah za takojšnje sporočanje, spremenite nastavitve piškotkov ali nam pošljete zahtevo na privacy@connectlife.io

Za pošiljanje obvestil, prilagojenih ponudb prek digitalnih kanalov in sorodnih storitev lahko obdelujemo naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko,
 • podatke, povezane z nagradnimi igrami (model, serijska številka, datum nakupa, račun),
 • podatki o lokaciji uporabnika, pridobljeni iz uporabnikove mobilne naprave (anonimno),
 • posameznikove interese glede ogleda izdelkov na spletnih straneh (anonimno),
 • kontaktne podatke prek aplikacij za neposredno sporočanje,
 • zgodovino nakupov,
 • poštno številko,
 • podatke v zvezi z dostavo, odpiranjem, klikanjem in odjavami naših sporočil (anonimno),
 • analizo razpoloženja uporabnikov ocen izdelkov.

 

Namen in podlaga obdelave vaših osebnih podatkov je omogočanje pošiljanja marketinških sporočil ali predstavitev prilagojene ponudbe glede na vaše interese ali izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Obdelava osebnih podatkov se izvaja samo na podlagi vaše privolitve.

Obdobje obdelave: Do preklica privolitve, pri čemer lahko soglasje kadarkoli prekličete. Podatki se bodo prenehali hraniti v 1 mesecu po prejemu preklica privolitve, pri čemer ste lahko v tem času še vedno prejemnik našega sporočila.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Svojih osebnih podatkov niste dolžni posredovati v marketinške namene (privolitev za obdelavo osebnih podatkov v te namene je podana prostovoljno). Kljub temu vas v tem primeru ne bomo mogli obveščati o naših marketinških aktivnostih, naših izdelkih in za vas ustvarjati personaliziranih ponudb.

3.8. Informacije o vaših aktivnostih na naši spletni strani

Z namenom izboljšanja delovanja spletnega mesta, statističnih pregledov in prilagojene ponudbe spremljamo tudi vaše aktivnosti na našem spletnem mestu, pri čemer so ti podatki v anonimni obliki.

Za spremljanje aktivnosti na naši spletni strani obdelujemo naslednje podatke:

 • določitev uporabniškega računa,
 • zgodovino nakupov,
 • operacijski sistem naprave,
 • uporabljen brskalnik,
 • spletni naslov (URL naslov) začetne strani, ki jo uporabljate za dostop do naše spletne strani.

 

Namen in podlaga obdelave je izboljšanje delovanja spletnega mesta in statistični pregledi. Za spremljanje dejavnosti na našem spletnem mestu uporabljamo piškotke in podobne tehnologije sledenja, pri čemer je uporaba piškotkov dovoljena le na podlagi vašega soglasja. Na podlagi uporabe piškotkov lahko te podatke uporabimo za prilagojene ponudbe, vendar le v primeru, da za to pridobimo dodatno soglasje. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete v nastavitvah uporabniškega računa, tako da spremenite nastavitve piškotkov ali nam pošljete zahtevo na privacy@connectlife.io.

Obdobje obdelave: Vaši osebni podatki pridobljeni s piškotki, bodo samodejno izbrisani po izteku trajanja določenih piškotkov (kot je opredeljeno v pravilniku o piškotkih), medtem ko bodo vaši podatki, uporabljeni za prilagojene ponudbe, izbrisani v primeru preklica soglasja, pri čemer v tem časovnem obdobju še vedno lahko prejemate naša sporočila.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? V primeru, da zgoraj navedenih podatkov ne posredujete (s privolitvijo v pravilnik o piškotkih), ne moremo slediti vaši aktivnosti na naši spletni strani in izboljšati funkcionalnosti naše spletne strani ter vam pripraviti prilagojene ponudbe.

3.9. Obdelava osebnih podatkov prek družbenih omrežij, aplikacij za neposredno sporočanje in spletnih govorilnic

Družba ima lahko vzpostavljene profile na družbenih omrežjih (npr. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter itd.) ali za komunikacijo uporablja aplikacije za neposredno sporočanje (npr. WhatsApp, FB Messenger, Viber itd.). Družbena omrežja in aplikacije za neposredno sporočanje nam omogočajo promocijo naših izdelkov in storitev ali zagotavljanje podpore strankam. Pri slednjem lahko izberemo tudi kategorije posameznikov na družbenem omrežju, na katere želimo, da se naša promocija nanaša (v primeru pridobljenega posebnega soglasja). Kot taka je lahko družba odgovorna za varovanje osebnih podatkov, ki jih uporabniki delijo z družbo prek navedenih medijev, hkrati pa je ponudnik posameznega medija odgovoren tudi za obdelavo podatkov, ki jo izvaja na teh medijih, zato uporabnikom svetujemo, da se seznanijo s politiko zasebnosti posameznega medija.

V primeru obiska profila družbe na posameznem družbenem omrežju ali vzpostavitve komunikacije preko aplikacij za neposredno sporočanje lahko obdelujemo naslednje podatke:

če všečkate, delite objavo, označite profil družbe ali komentirate, prejmemo dostop do vašega javnega profila in vsebine vaše objave,

če nam pošljete zasebno sporočilo na družbenem omrežju ali prek aplikacije za neposredno sporočanje, pridobimo podatke o vašem javnem profilu oziroma vaše kontaktne podatke in podatke o vsebini poslanega sporočila.

Pri komuniciranju preko družbenih omrežij, aplikacij za neposredno sporočanje in spletnih govorilnic bomo o vas obdelovali naslednje podatke:

javni profil posameznika na družbenem omrežju in vsebina objave,

kontaktni podatki posameznika v aplikaciji za neposredno sporočanje,

ostale podatke, ki nam jih boste posredovali tekom komunikacije.

 

Namen in podlaga obdelave vaših osebnih podatkov je promocija produktov družbe in vzpostavljanje komunikacije z uporabniki družbenih omrežij ali aplikacij za neposredno sporočanje. Z vami lahko stopimo v stik samo na podlagi vaše privolitve, vendar lahko na vaše povpraševanje odgovorimo na podlagi našega zakonitega interesa, ki je zadovoljevanje potreb strank z zagotavljanjem informacij, povezanih z našimi izdelki.

Obdobje obdelave: Vaši osebni podatki, ki jih hranimo, bodo samodejno izbrisani po 1 letu od komunikacije ali prej v primeru preklica vaše privolitve. V primeru preklica privolitve se podatki prenehajo hraniti v roku 1 meseca od prejema preklica privolitve, kjer lahko v tem času še vedno obdelujemo vaše osebne podatke.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Brez posredovanja vaših osebnih podatkov ne morete komunicirati z nami preko zgoraj navedenih medijev in ne moremo odgovoriti na vaša povpraševanja.

3.10. Uporaba izdelkov prek aplikacij Connectlife in analiza podatkov

Da bi uporabnikom omogočili vse funkcije pametnih naprav, razumeli potrebe uporabnikov ter ugotovili učinkovitost in uporabo naprave, zbiramo in obdelujemo nekatere vaše osebne podatke in podatke o delovanju posamezne naprave. Uporaba izdelkov prek aplikacij Connectlife je mogoča le ob registraciji uporabnika in sklenitvi licenčne pogodbe.

Za registracijo uporabnika in sklenitev licenčne pogodbe bomo obdelovali naslednje osebne podatke:

 • naziv (gospod, gospa),
 • ime in priimek,
 • jezik komunikacije,
 • naslov,
 • telefonsko številko,
 • elektronski naslov,
 • prehranske preference.

 

Med uporabo naprave bomo izvajali analizo podatkov, povezanih z uporabo, pri čemer bodo ti podatki obdelani na anonimen način in brez povezave z identificirano ali določljivo fizično osebo. V ta namen bomo anonimno obdelali naslednje podatke:

 • podatke o napravi (blagovna znamka, model, serijska številka),
 • datum namestitve naprave,
 • podatke o seznanitvi naprave z našim oblakom (seznanjena naprava, vrsta seznanitve in časovni žig),
 • delovanje naprave ( napravi poslani ukazi, nastavitve naprave, stanje in statistični podatki, obvestila, alarmi in napake naprave, servisni zahtevki, časovnik in avtomatizacija),
 • podatke, ki jih zaznajo senzorji naprave in so pomembni za delovanje naprave (npr. podatki o tehničnem delovanju, podatki, povezani z morebitnimi sporočili o napakah, temperatura, vlažnost, kakovost zraka itd,),
 • dnevnik rezervacij (za javne pralnice),
 • slike hrane iz naprave in videoposnetke, posnete s časovnim zamikom,
 • analizo vedenja uporabnikov,
 • rezervacije naprav,
 • porabo virov (vode, električne energije),
 • shranjevanje hrane in pijače ter preference.

Podatke, pridobljene z analizo podatkov, lahko povežemo z identificirano fizično osebo le v primeru, da pridobimo vaše izrecno soglasje. Takšni podatki se lahko posredujejo ponudnikom storitev za namen podpore strankam pri odpravljanju težav in garancijskih zahtevkih. V primeru pridobitve vašega dodatnega soglasja lahko te podatke uporabimo tudi za prilagojeno ponudbo, kjer lahko priporočamo vsebine prek oglasov in obvestil.

Za povezavo naprave z oblakom prek lokalnega WIFI morajo uporabniki vnesti tudi podatke o identifikatorju nabora storitev (SSID) in geslo. Vendar se ti podatki uporabljajo samo za seznanjanje naprave z modulom Wi-Fi in jih ne zbiramo, shranjujemo ali kakor koli drugače obdelujemo.

Namen in osnova obdelave vaših osebnih podatkov je zagotoviti možnost uporabe vseh funkcij pametnih naprav ter analizirati uporabo naših aparatov. Z zahtevo za registracijo uporabnika in sklenitvijo licenčne pogodbe se vzpostavi pogodbeno razmerje in za izpolnitev našega dela pogodbenih obveznosti moramo obdelovati vaše osebne podatke za pogodbene namene, medtem ko obdelava vaših osebnih podatkov, povezanih z uporabo našega aparata in obdelava vaših osebnih podatkov za prilagojeno ponudbo temelji na vaši privolitvi. Dano soglasje lahko vedno prekličete v nastavitvah svojega uporabniškega računa ali tako, da nam pošljete zahtevo na privacy@connectlife.io.

Obdobje obdelave: Podatke v zvezi z registracijo uporabnika in sklenitvijo licenčne pogodbe hranimo, dokler lahko uveljavljate določene pravice v zvezi z našimi pogodbenimi obveznostmi (v zakonu določeno obdobje, v katerem je možna vložitev zahtevka pri pristojnem sodišče po izteku veljavnosti licenčne pogodbe). Podatki, povezani z uporabo naše naprave so shranjeni do preklica privolitve, ki jo lahko kadar koli prekličete, ali do izbrisa računa, ki ga lahko kadar koli izbrišete. Podatki se prenehajo shranjevati v enem mesecu po prejemu preklica soglasja ali v enem mesecu od izbrisa računa (odvisno od primera), pri čemer ste lahko v tem obdobju še vedno prejemnik našega sporočila.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Brez zgoraj navedenih osebnih podatkov registracija uporabnika aplikacije Connectlife in sklenitev licenčne pogodbe ni mogoča.

3.11. Piškotki in druga spletna orodja

Če obiščete našo spletno stran, lahko na vašo napravo shranimo piškotke. Za več informacij o piškotkih, ki se uporabljajo na naši spletni strani, si oglejte Politiko piškotkov (https://si.gorenje.com/piskotki).

Poleg piškotkov uporabljamo tudi druga spletna orodja naslednjih ponudnikov:

Google, in sicer:

 • Google Marketing Platform za namene pridobivanja podatkov v zvezi s prometom na spletnem mestu (npr. število obiskovalcev, strani, ki so jih obiskovalci obiskali, čas obiska na spletnem mestu);
 • Google Maps za namene uporabe kartografske storitve Google Maps preko API-ja z namenom lažjega lociranja krajev, ki jih posameznik določi na spletni strani;
 • Google Tag Manager za namene upravljanja oznak spletnih strani preko uporabniškega vmesnika in integracije programskih kod na naših spletnih straneh;
 • Google Ads za nameščanje oglasov, ponovno trženje in sledenje konverzijam;
 • Google Optimize za namen A/B testiranja in testiranja spletnih strani;
 • Site Kit za izboljšanje in monetizacijo naše vsebine na spletni strani;
 • Youtube za namene vzpostavitve povezave s strežniki YouTube, kjer je potrebna uporaba vtičnikov iz YouTuba;
 • Google Analytics za namene zbiranja podatkov s spletnih mest in aplikacij za ustvarjanje poročil, ki zagotavljajo poslovne vpoglede;
 • Google Search Console za prikaz uspešnosti spletnih mest v Iskanju Google in kako Google vidi naše spletno mesto
 • Looker Studio za spreminjanje podatkov v informativne, lahko berljive, deljene in popolnoma prilagodljive nadzorne plošče in poročila.

 

Navedena spletna orodja upravlja Google Ireland Limited, pri čemer se lahko določeni podatki o posameznikovi uporabi spletne strani prenesejo tudi na strežnik v ZDA, zato predlagamo, da se seznanite tudi z njihovo politiko zasebnosti, ki je na voljo tukaj: LINK. Če ste imetnik Google Računa in ste soglašali s prilagajanjem oglasov, lahko pridobimo tudi poročila o učinkovitosti naših oglaševalskih ukrepov (vključno s poročili o več napravah), demografske informacije in interese posameznikov.

Meta, in sicer:

 • Meta business suite kot orodje za upravljanje družbenih medijev za Facebook in Instagram z namenom ustvarjanja in razporejanja vsebine za odziv na angažiranost za analizo vpogledov,
 • Meta pixel za namene umeščanja oglasov, ponovnega trženja in sledenja konverzijam.

 

Navedena spletna orodja upravlja Facebook Ireland Limited, z registriranim sedežem na naslovu 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irska; pri čemer se lahko določeni podatki o posameznikovi uporabi spletne strani prenesejo tudi na strežnik v ZDA, zato predlagamo, da se seznanite tudi z njihovo politiko zasebnosti, ki je dostopna tukaj: LINK.. Če ste imetnik računa Facebook ali Instagram in ste soglašali s prilagajanjem oglasov, lahko pridobimo tudi poročila o učinkovitosti naših oglaševalskih ukrepov (vključno s poročili med napravami), demografske podatke in interese posameznikov. 

3.12. Ponovno trženje, sledenje in podobne tehnologije

Mi in ponudniki storitev tretjih oseb uporabljamo piškotke za obveščanje, optimizacijo in prikazovanje oglasov na podlagi vaših preteklih obiskov naše spletne strani ali naših mobilnih aplikacij, da lahko oglašujemo na spletnih mestih tretjih oseb. V ta namen uporabljamo:

 • Google Ads, ki ga zagotavlja Google in se lahko od tega odjavite tako, da obiščete stran z nastavitvami Google Ads: https://adssettings.google.com/authenticated in
 • Facebook Retargeting, ki ga ponuja Meta in to lahko onemogočite tako, da obiščete spletno mesto Facebook, kjer se morate prijaviti in odpreti Settings > Ads > Ad Settings. On the app, go to Setting & Privacy > Settings > Ad > Ad Preferences > Ad Settings. Nato izberete Not Allowed 

 

Da bi videli, kako delujeta naša spletna stran in mobilna aplikacija, uporabljamo use conversion beacons, tags, scripts in pixels, ki vzpostavijo kratko kodo, da nam sporočijo, kdaj ste kliknili določen gumb ali dosegli določeno stran. Uporaba teh tehnologij nam omogoča beleženje, da je določena naprava, brskalnik ali aplikacija obiskala določeno spletno stran.

Če omogočite storitve, ki temeljijo na lokaciji, v vašem računalniku ali mobilni napravi v povezavi z vašo uporabo spletne strani ali mobilne aplikacije, nam s tem omogočite, da zbiramo geolokacijo (ki lahko vključuje določeno zemljepisno dolžino in širino) vaše naprave. Ti podatki bodo uporabljeni, kot je določeno v tej politiki varstva osebnih podatkov, vključno z zagotavljanjem posebne oglaševalske vsebine ali sporočil glede na vašo lokacijo.

Mi in ponudniki storitev tretjih oseb lahko uporabimo podatke, ki jih zbiramo o vas (podatke z naše spletne strani ali mobilne aplikacije, prek vaših naprav ali od tretjih oseb), da nam in našim ponudnikom storitev tretjih oseb pomagajo prepoznati druge naprave, ki jih uporabljate (npr. mobilni telefon, tablica, drug računalnik itd.). Mi in ponudniki storitev tretjih oseb lahko uporabimo druge informacije, ki jih izvemo o vas, za prikazovanje ciljanega oglaševanja v vaših napravah in za pošiljanje e-pošte. Te piškotke tretjih oseb in druge tehnologije ureja posebna politika zasebnosti vsake tretje osebe.

 

4. Zbiranje osebnih podatkov otrok

Zavezani smo k varovanju osebnih podatkov otrok in smo seznanjeni, da lahko starši ali zakoniti skrbniki uporabljajo naše storitve ali kupujejo naše izdelke za družinsko uporabo, vključno z mladoletniki. Naše storitve in izdelki kot taki niso namenjeni za uporabo s strani otrok, in ne bomo zavestno zbirali osebnih podatkov o otrocih za noben namen, niti ne bomo sprejeli registracije s strani otrok. V nekaterih primerih, zlasti kadar se informacije zbirajo elektronsko, morda ne bomo mogli ugotoviti, ali so bile informacije zbrane od otrok in takšne podatke obravnavamo, kot da bi jih posredovala odrasla oseba. Če izvemo, da je otrok posredoval kakršne koli osebne podatke, si bomo razumno prizadevali, da take podatke takoj izbrišemo.

 

5. Profiliranje

Profiliranje pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za oceno določenih osebnih vidikov posameznika, zlasti za analizo ali napovedovanje njegovega okusa, interesov, vedenja ali lokacije.

Družba izvaja profiliranje, če ste podali soglasje za prilagojeno neposredno trženje. Profiliranje se izvaja z različnimi metodami statistike, matematike ali napovedne analize, kar nam omogoča, da predvidimo vaše potrebe in na podlagi tega pripravimo ustrezne ponudbe. V okviru profiliranja analiziramo vaše demografske podatke, na primer lokacijo, ter podatke o nakupih in uporabi naprav, na podlagi katerih vas uvrstimo v individualni profil in vam pošiljamo le ponudbe, za katere menimo, da ustrezajo vašim potrebam in navadam.

 

6. Obstoj avtomatiziranega odločanja

Vaših osebnih podatkov ne obdelujemo s sredstvi za avtomatizirano odločanje, ki bi lahko imelo pravne posledice za vas.

 

7. Kako varujemo vaše osebne podatke?

Za zaščito vaših osebnih podatkov smo uvedli številne tehnične in organizacijske ukrepe, in sicer:

Ukrepi za zagotavljanje stalne zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti in odpornosti sistemov in storitev obdelave

Ukrepi za zagotavljanje možnosti pravočasne ponovne vzpostavitve razpoložljivosti in dostopa do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta

Postopki za redno preskušanje, ocenjevanje in vrednotenje učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave

Ukrepi za identifikacijo in avtorizacijo uporabnikov

Ukrepi za zaščito podatkov med prenosom

Ukrepi za zaščito podatkov med shranjevanjem

Ukrepi za zagotavljanje fizične varnosti lokacij, na katerih se obdelujejo osebni podatki

Ukrepi za zagotavljanje beleženja dogodkov

Ukrepi za notranje upravljanje in upravljanje informacijske tehnologije ter varnosti informacijske tehnologije

Ukrepi za zagotavljanje minimalizacije podatkov, kakovosti podatkov in omejene hrambe podatkov

Ukrepi za omogočanje prenosljivosti podatkov in zagotavljanje izbrisa

 

8. Kdo obdeluje vaše osebne podatke in s kom jih delimo?

Vaši podatki se obdelujejo znotraj internih programov (npr. SAG in Hisense CRM) ali z uporabo orodij zunanjih ponudnikov (SAP CDC, Hybris , Salesforce, Mailchimp, SiteKit).

Druge povezane družbe Hisense imajo lahko dostop do vaših osebnih podatkov, saj so posamezne družbe prodajalci ali proizvajalci izdelka, ki ste ga kupili, posamezne družbe pa zagotavljajo ustrezno podporo za delovanje družbe. Povezane družbe Hisense s sedežem zunaj EU/EGP so skladno z členom 27 GDPR imenovale predstavnika v EU, in sicer je to družba VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D – 40476 Duesseldorf, Nemčija. Dostop do vaših osebnih podatkov imajo lahko zlasti naslednje povezane družbe Hisense:

 • Hisense Gorenje Europe, poslovne storitve, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana 
 • Gorenje, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
 • Hisense Home Appliance Group Co., Ltd. podružnica Qingdao, F3, stavba 3, oddelek C, Hisense R&D Centre, 399, Songling Road, Qingdao, Shandong, Kitajska.

 

Družba lahko posreduje osebne podatke tudi zunanjim izvajalcem (predvsem za namene zagotavljanja plačil, dostave in drugih zadev v zvezi z vašim naročilom itd.). V tem primeru se družba zavezuje, da bo z zunanjimi izvajalci sklenila pogodbo, ki zagotavlja ustrezno varnost vaših osebnih podatkov, zunanji izvajalci pa lahko vaše podatke obdelujejo le za namen, za katerega so bili pridobljeni.

Vaši osebni podatki so lahko tudi predmet prenosa zunanjim izvajalcem v tretjih državah. V tem primeru bo družba zagotovila ustrezne zaščitne ukrepe, če imajo zunanji izvajalci sedež ali opravljajo storitve, pomembne za varstvo osebnih podatkov, v tretji državi, ki ne ponuja enake ravni varstva podatkov kot GDPR, in prevzame druge obveznosti, ki jih določa GDPR glede tovrstnega prenosa.

Še posebej lahko vaše osebne podatke posredujemo drugim družbam v skupini Hisense in našim distributerjem, ki prodajajo naše izdelke in storitve na določenih trgih ali nudijo druge storitve v zvezi s poslovno podporo, reklamacijami naročenega blaga ali podporo strankam. Seznam naših družb v posameznih državah in njihovih zunanjih izvajalcev, ki imajo lahko dostop do osebnih podatkov uporabnikov z določenega trga, je naveden v prilogi [URL].

Vaše osebne podatke, pridobljene na podlagi vaše privolitve v skladu s tem pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, lahko delimo z oglaševalskimi in družabnimi omrežji:

 • Google Ireland Limited, s sedežem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; Politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK
 • Facebook Ireland Limited, z registriranim sedežem na naslovu 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irska; Politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK
 • Pinterest, Inc., s registriranim sedežem na 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 Združene države Amerike, politika zasebnosti družbe na voljo tukaj: LINK
 • LinkedIn kot orodje, ki ga zagotavlja Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, ZDA, Politika zasebnosti LinkedIna je na voljo tukaj: LINK

 

Za obdelavo osebnih podatkov uporabljamo tudi storitve drugih zunanjih izvajalcev. To so:

- ponudniki storitev računalništva v oblaku in drugi ponudniki tehnološke podpore:

Microsoft Azure, ki ga zagotavlja Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, ZDA, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

SAP Hybris , ki ga zagotavlja SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf/Germany, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Salesforce Marketing Cloud in Salesforce Service Cloud, ki ju zagotavlja Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Združene države, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Cloudera, ki jo zagotavlja Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, ZDA, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Platforma Tuya IoT, ki jo zagotavlja Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Cloudflare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Pariz, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 Združene države Amerike, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

 

- ponudniki marketinških orodij, ki nam pomagajo optimizirati spletne strani in personalizirati vsebine ter ponudbe za vas:

AV STUDIO d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Agilcon, d.o.o., Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

ZenLab d.o.o., Polule 77C, 3000 Celje, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Columbus Global Lautrupvang 6, Ballerup, Denmark 2750, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, ZDA, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

"eXpoint" SIA, ulica rīvības 76-34, Riga, LV-1001, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Mailchimp kot orodje, ki ga ponuja Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

24TTL B.V., Amsterdam, Severna Nizozemska, Nizozemska, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Poljska, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 Združene države Amerike, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Splunk Inc., 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

 

- klicni centri in ponudniki orodij za vodenje in snemanje telefonskih klicev:

Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Serbia

3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, ZDA, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Pariz, Francija, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 ZDA, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

 

- zunanji ponudniki storitev za vzdrževanje in popravilo naših naprav

- obdelovalci zunanje komunikacije, predvsem komunikacije preko SMS sporočil in klepetalnic:

Salesforce Service Cloud in Salesforce Service Cloud, ki ju zagotavlja Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Združene države, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

 

- družbe, ki za nas pripravljajo ankete o zadovoljstvu uporabnikov z našimi izdelki in storitvami:

Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5. nadstropje, DK-1112 Copenhagen K, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, politika zasebnosti družbeje na voljo tukaj: LINK

Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, London EC4R 3TD, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Irska, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

 

9. Kje hranimo vaše podatke?

Vaši podatki so shranjeni v strežniških enotah in delovnih postajah družbe (tudi z uporabo tehnologij v oblaku) in v sistemu podatkovnega jezera (podatkovno jezero je centralizirano skladišče, ki vam omogoča shranjevanje strukturiranih in nestrukturiranih podatkov v poljubnem obsegu).

 

10. Kakšne so vaše pravice in kako jih uveljavljate

V zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo, lahko uveljavljate naslednje pravice:

 • pravica do dostopa – omogoča pridobitev informacij o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ter o postopkih in načinih obdelave osebnih podatkov,
 • pravica do popravka – v primeru, da opazite, da vaši podatki niso točni, imate pravico do dopolnitve nepopolnih ali popravka napačnih podatkov,
 • pravica do izbrisa – omogoča, da zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. To bomo storili v skladu z GDPR in v primeru, da ne obstajajo druge omejitve, ki nam to preprečujejo,
 • pravica do omejitve obdelave – omogoča omejitev obdelave, medtem ko oporekate točnosti podatkov, ugovarjate izbrisu, saj namen obdelave, za katero so bili podatki zbrani, ni več pomemben in želite nadaljnjo hrambo zaradi zakonite interesov ali če ste vložili zahtevo za ugotavljanje pravnih razlogov za obdelavo,
 • pravica do prenosljivosti podatkov – omogoča, da prejmete kopijo posredovanih osebnih podatkov v strukturiranem, pogosto uporabljenem formatu strojne opreme in da podatke posredujete drugemu upravljavcu, če so izpolnjene zahteve, ki jih določa GDPR,
 • pravica do ugovora – omogoča ugovor v primeru zbiranja in obdelave podatkov za namene neposrednega trženja ali s tem povezanega profiliranja,
 • pravica do pregleda avtomatiziranega odločanja – v primeru, da odločitev, ki se odraža v našem medsebojnem odnosu, temelji na avtomatiziranem odločanju, lahko izkoristite pravico do izvedbe nove, neavtomatizirane odločitve,
 • pravica do preklica soglasja – v primeru, da obdelava temelji na danem soglasju, imate pravico soglasje kadarkoli preklicati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

Če želite uporabiti katero od zgornjih pravic, nas obvestite na elektronski naslov privacy@connectlife.io

Poleg zgoraj navedenih pravic imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. V primeru, da so vam kršene pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri pristojnem organu, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, po pošti na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.ip@ip-rs.si.

 

11. Nastavitve Ne spremljaj

Zakoni nekaterih držav/zveznih držav/provinc zahtevajo, da navedemo, ali spoštujemo nastavitve »Ne spremljaj« v vašem brskalniku v zvezi s ciljanim oglaševanjem. Upoštevamo standarde, določene v tem pravilniku o varstvu podatkov, in ne spremljamo ali sledimo nobenim zahtevam brskalnika Ne spremljaj.

 

12. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V vseh zadevah v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam je na voljo naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na e-naslov: privacy@connectlife.io.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Mitja Kozar

Partizanska cesta 12,
3320 Velenje
Slovenia
elektronskapošta: privacy@connectlife.io